ryczałt

       

  • Prowadzenie ewidencji przychodów
  • Prowadzenie rejestrów VAT na potrzeby rozliczeń
  • Sporządzanie i wysyłanie do urzędu skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT
  • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy
  • Sporządzanie i wysyłanie do urzędu skarbowego rocznych zeznań PIT-28