prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

             

  • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnej i prawnej
  • Obliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy
  • Prowadzenie rejestrów VAT na potrzeby rozliczeń
  • Sporządzanie i wysłanie deklaracji dla podatku od towaru i usług VAT -7,VAT-K
  • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT UE, VAT UE-K
  • Sporządzanie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L
  • Sporządzanie sprawozdań na potrzeby GUS i NPB
  • Reprezentacja Klientów w US, a także w trakcie kontroli podatkowych