pełna księgowość

 

 • Opracowanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowej
 • Księgowanie/ewidencjonowanej bieżących operacji gospodarczych
 • Prowadzenie rejestrów VAT na potrzeby rozliczeń
 • Monitorowanie należności i zobowiązań
 • Analiza dowodów księgowych pod kontem rachunkowym
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i WNiP
 • Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz przygotowanie przelewów (CIT)
 • Sporządzanie deklaracji podatkowej od towaru i usług (VAT 7, VAT 7K)
 • Sporządzenie deklaracji VAT UE
 • Sporządzanie sprawozdań na potrzeby GUS i NPB
 • Sporządzenie sprawozdań finansowych
 • Przygotowanie sprawozdań/raportów finansowych na potrzeby zarządu
 • Reprezentacja Klientów w US, a także w trakcie kontroli podatkowych