USŁUGI

  • Pełna księgowość
  • Prowadzenie księgi przychpdów i rozchodów
  • Ryczałt
  • Karta podatkowa
  • ZUS
  • Doradztwo