DORADZTWO

                 

 • Pomoc przy zakładaniu zawieszaniu i likwidacji działalność gospodarczej, spółek cywilnych, jawnych i z ograniczona odpowiedzialnością
 • Przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych i aktualizacyjnych do urzędu skarbowego , ZUS i KRS
 • Doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy opodatkowania przy rozpoczęciu oraz w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej
 • Udzielanie porad w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku VAT  i innych aktów prawnych związanych z podatkami.
 • Doradztwo w zakresie wyboru zatrudnienia pracownika
 • Doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Przygotowanie dokumentacji do wniosków kredytowych i leasingowych
 • Przygotowywanie analiz finansowych dotyczących bieżącej sytuacji finansowej.
 • Przygotowywanie planów i analiz obciążeń podatkowych
 • Reprezentowanie klienta przed organami skarbowymi w związku z  czynnościami wyjaśniającymi i kontrolnymi oraz prowadzenie bieżących spraw klientów przed tymi organami.
 • Przygotowywanie pism, wniosków i wyjaśnień do organów skarbowych dotyczących bieżących spraw związanych z prowadzaną działalnością.