Kadry i płace

  

 • Sporządzenie listy plac
 • Kalkulacja wynagrodzeń
 • Obliczanie podatków od wynagrodzeń, naliczanie składek ZUS od wynagrodzenia
 • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych do ZUS
 • Sporządzanie informacji rocznych PIT-11, PIT4R,PIT-8AR
 • Prowadzeni akt osobowych pracownika
 • Wykonanie dokumentów: rejestrowana, aktualizacja i wyrejestrowana z ZUS
 • Kompleksowe rozlicznie umów cywilnoprawnych
 • Prowadzeni karty pracownika: urlopu wypoczynkowy, chorobowy, macierzyński oraz innych spraw z tym związanych
 • Zaświadczenia dla pracowników: Bank, Mop-s itp.
 • Pilnowanie rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP