karta podatkowa

 

W przypadku podatników czynnych podatku VAT prowadzone są rejestry sprzedaży, zakupu oraz wysyłane miesięczne lub kwartalne deklaracje  VAT do właściwego Urzędu Skarbowego.